PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian Spine Journal10.31616/asj.2018.12.4.7492018124749-753Is S1 Alar Iliac Screw a Feasible Option for Lumbosacral Fixation?: A Technical NoteZhi Wang, Ghassan Boubez, Daniel Shedid, Sung Jo Yuh, Amer Sebaalyhttp://asianspinejournal.org/upload/pdf/asj-2018-12-4-749.pdf, http://asianspinejournal.org/journal/view.php?doi=10.31616/asj.2018.12.4.749, http://www.asianspinejournal.org/upload/pdf/asj-2018-12-4-749.pdf
10.21203/rs.3.rs-770173/v12021S2 Alar Iliac Screw and S1 Pedicle Screw Fixation for the Treatment of Sacral Fractures : A Finite Element StudyJianxiong Zheng, Xiaoreng Feng, Jie Xiang, Fei Liu, Frankie K L Leung, Bin Chenhttps://www.researchsquare.com/article/rs-770173/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-770173/v1.html
Journal of Investigative Surgery10.1080/08941939.2021.202225320223561224-1230S2-Alar-Iliac Screw Fixation versus Iliac Screw Fixation in the Treatment of Sacral FracturesYangxing Luo, Yue Li, Li He, Chengla Yihttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08941939.2021.2022253
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2019.08.1042019132408-420.e1Comparison of Complications and Revisions After Sacral 2 Alar Iliac Screw and Iliac Screw Fixation for Sacropelvic Fixation in Pediatric and Adult Populations: Systematic Review and Meta-AnalysisGun Keorochana, Alisara Arirachakaran, Kittipong Setrkraising, Jatupon Kongtharvonskulhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019322600?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019322600?httpAccept=text/plain
Spine Deformity10.1016/j.jspd.2015.07.00820164110-15Biomechanical Comparison of Spinopelvic Fixation Constructs: Iliac Screw Versus S2-Alar-Iliac ScrewCamden B. Burns, Karan Dua, Nicholas A. Trasolini, David E. Komatsu, James M. Barsihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2212134X1500180X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2212134X1500180X?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-1628812/v12022Freehand S2-alar-iliac screw technique in lumbosacral spinal tumorsLun Xu, Zhichao Zhang, Weiluo Cai, Mo Cheng, Xianglin Hu, Zhengwang Sun, Shengping Wang, Wangjun Yan, Wending Huanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-1628812/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1628812/v1.html
Spine Deformity10.1007/s43390-022-00528-22022S2 alar-iliac screw versus traditional iliac screw for spinopelvic fixation: a systematic review of comparative biomechanical studiesTakashi Hirase, Caleb Shin, Jeremiah Ling, Brian Phelps, Varan Haghshenas, Comron Saifi, Darrell S. Hansonhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43390-022-00528-2.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s43390-022-00528-2/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43390-022-00528-2.pdf
Journal of Orthopaedic Research10.1002/jor.253362022Biomechanical investigation of S2 alarā€iliac screw and S1 pedicle screw fixation in the treatment of Denis type II sacral fracturesJianxiong Zheng, Fei Liu, Jie Xiang, Frankie K. L. Leung, Xiaoreng Feng, Bin Chenhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jor.25336, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1002/jor.25336, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jor.25336
The Spine Journal10.1016/j.spinee.2014.08.21220141411S83A Comparison of Early Clinical and Radiographic Complications of Iliac Screw Fixation versus S2 Alar Iliac (S2AI) Fixation in the Adult and Pediatric PopulationsHaariss Ilyas, Howard M. Place, Aki Puryearhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1529943014010808?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1529943014010808?httpAccept=text/plain
European Spine Journal10.1007/s00586-017-5012-z20172682198-2203S2 alar iliac screw placement under robotic guidance for adult spinal deformity patients: technical noteSeung-Jae Hyun, Ki-Jeong Kim, Tae-Ahn Jahnghttp://link.springer.com/article/10.1007/s00586-017-5012-z/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00586-017-5012-z.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00586-017-5012-z.pdf