PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian Spine Journal10.4184/asj.2016.10.2.2202016102220Lymphopenia and Elevated Blood C-Reactive Protein Levels at Four Days Postoperatively Are Useful Markers for Early Detection of Surgical Site Infection Following Posterior Lumbar Instrumentation SurgeryEiichiro Iwata, Hideki Shigematsu, Munehisa Koizumi, Hiroshi Nakajima, Akinori Okuda, Yasuhiko Morimoto, Keisuke Masuda, Yasuhito Tanakahttp://www.asianspinejournal.org/upload/pdf/asj-10-220.pdf
Asian Spine Journal10.4184/asj.2016.10.6.104220161061042Lymphopenia at 4 Days Postoperatively Is the Most Significant Laboratory Marker for Early Detection of Surgical Site Infection Following Posterior Lumbar Instrumentation SurgeryEiichiro Iwata, Hideki Shigematsu, Akinori Okuda, Yasuhiko Morimoto, Keisuke Masuda, Hiroshi Nakajima, Munehisa Koizumi, Yasuhito Tanakahttps://synapse.koreamed.org/pdf/10.4184/asj.2016.10.6.1042, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4184/asj.2016.10.6.1042, http://www.asianspinejournal.org/upload/pdf/asj-10-1042.pdf
10.21203/rs.3.rs-348177/v12021Predictive Value of Lymphocyte Percentage and CRP Level for Early Detection of Deep Surgical Site Infection Following Posterior Lumbar Spinal SurgeryWenbo Wei, Shajie Dang, Dapeng Duan, Liqun Gong, Ling Wei, Jue Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-348177/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-348177/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1417741/v12022Early bedside wound irrigation can prevent surgical site infection following open posterior lumbar surgery, a preliminary two-center studyDong Hu, Fei Song, Suxi Gu, Huawei Liu, Dong Yang, Songhua Xiaohttps://www.researchsquare.com/article/rs-1417741/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1417741/v1.html
10.21203/rs.2.23812/v12020Predictive value of lymphocyte ratio and CRP level for early detection of surgical site infection following lumbar spinal surgerywenbo wei, Shajie Dang, Dapeng Duan, Liqun Gong, Jue Wang, Ling Weihttps://www.researchsquare.com/article/rs-14375/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-14375/v1.html
International Wound Journal10.1111/iwj.138432022C‐reactive protein to albumin ratio ( CAR ) in predicting surgical site infection ( SSI ) following instrumented posterior lumbar interbody fusion ( PLIF )Shaozheng Qu, Mingchuan Sun, Hongliang Sun, Baiqiang Huhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/iwj.13843, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/iwj.13843, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/iwj.13843
Journal of Orthopaedic Surgery and Research10.1186/s13018-021-02588-y2021161The use of incisional vacuum-assisted closure system following one-stage incision suture combined with continuous irrigation to treat early deep surgical site infection after posterior lumbar fusion with instrumentationHang Shi, Lei Zhu, Zan-Li Jiang, Zhi-Hao Huang, Xiao-Tao Wuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13018-021-02588-y.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s13018-021-02588-y/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13018-021-02588-y.pdf
Journal of Orthopaedic Science10.1016/j.jos.2021.03.0032022273588-593A novel approach for identifying serological markers indicative of surgical-site infection following spine surgery: Postoperative lymphopenia is a risk factorHideaki Imabayashi, Atsushi Miyake, Kazuhiro Chibahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0949265821000956?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0949265821000956?httpAccept=text/plain
Journal of Hospital Infection10.1016/j.jhin.2022.06.0142022Clinical Outcome of Postoperative Surgical Site Infection in Patients with Posterior Thoracolumbar and Lumbar InstrumentationTao Zhang, Xiaofeng Lian, Yuanyuan Chen, Bin Cai, Jianguang Xuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S019567012200202X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S019567012200202X?httpAccept=text/plain
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2021.09.0162021156e167-e174A Novel Technique for Treating Early Deep Surgical Site Infection After Posterior Lumbar Fusion with InstrumentationHang Shi, Lei Zhu, Lu Chen, Zan-Li Jiang, Zheng-Yuan Xu, Xiao-Tao Wuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875021013541?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875021013541?httpAccept=text/plain