Risk Factors for Cement Loosening after Vertebroplasty for Osteoporotic Vertebral Fracture with Intravertebral Cleft: A Retrospective Analysis
Toshio Nakamae, Kiyotaka Yamada, Yasuyuki Tsuchida, Orso Lorenzo Osti, Nobuo Adachi, Yoshinori Fujimoto
Asian Spine J. 2018;12(5):935-942.   Published online 2018 Sep 10     DOI: https://doi.org/10.31616/asj.2018.12.5.935
Citations to this article as recorded by Crossref logo
OF2 # mit sekundärer Sinterung – operative Therapie
Philipp Kobbe
Die Wirbelsäule.2024; 08(01): 30.     CrossRef
A mid- and long-term follow-up study on the bilateral pedicle anchoring technique with percutaneous vertebroplasty for the treatment of Kümmell's disease
Shichang Dai, Yu Du, Liang Chen, Yifan Xu, Qiong Hu
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Biomechanical analysis of a novel bone cement bridging screw system combined with percutaneous vertebroplasty for treating Kummell’s disease
Yi Zhan, Chang Bao, Huiming Yang, Liang Li, Liang Yan, Lingbo Kong, Dingjun Hao, Biao Wang
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of percutaneous vertebroplasty and percutaneous vertebroplasty combined with pediculoplasty for Kümmell’s disease: a retrospective observational study
Teng Liu, GuoNing Gu, ChenGuang Zhan, ShunCong Zhang, YongChao Tang
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2023;[Epub]     CrossRef
Evaluation of the clinical efficacy of the bilateral pedicle cement anchoring technique in percutaneous vertebroplasty for Kümmell disease
Dexin Zou, Huimin Wang, Yong Zhao, Xuri Sun, Wei Du
Experimental and Therapeutic Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Advances in materials used for minimally invasive treatment of vertebral compression fractures
Pengfei Sui, Tong Yu, Shouye Sun, Bo Chao, Cheng Qin, Jingwei Wang, Erwei Wang, Changjun Zheng
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Correlation of Sagittal Imbalance and Recollapse after Percutaneous Vertebroplasty for Thoracolumbar Osteoporotic Vertebral Compression Fracture: A Multivariate Study of Risk Factors
Whoan Jeang Kim, Sang Beom Ma, Hyun Min Shin, Dae Geon Song, Jae Won Lee, Shan Haw Chang, Kun Young Park, Won Sik Choy, Tae Ho Oh
Asian Spine Journal.2022; 16(2): 231.     CrossRef
Spinous Process Fractures in Osteoporotic Vertebral Fractures: A Cross-Sectional Study
Toshio Nakamae, Naosuke Kamei, Yoshinori Fujimoto, Kiyotaka Yamada, Satoshi Ujigo, Nobuo Adachi
Spine Surgery and Related Research.2022; 6(2): 139.     CrossRef
Radiographic Factors for Adjacent Vertebral Fractures and Cement Loosening Following Balloon Kyphoplasty in Patients with Osteoporotic Vertebral Fractures
Naosuke Kamei, Kiyotaka Yamada, Toshio Nakamae, Takeshi Hiramatsu, Takashi Hashimoto, Toshiaki Maruyama, Nobuo Adachi, Yoshinori Fujimoto
Spine Surgery and Related Research.2022; 6(2): 159.     CrossRef
Comparison of Febuxostat and Allopurinol in the Treatment of Patients with Chronic Kidney Disease Stage 3∼5 with Hyperuricemia
Zhimin Liao, Lei Xu, Bo Wan, Liping Wang, Chengzhi Zhao, Gang Wu, Rui Xie, Weiguo Li
Emergency Medicine International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Study on the influence of balloon dilation mode on the intravertebral cleft of osteoporotic fracture
Nanning Lv, Xiaoxiao Feng, Haojun Liu, Xuejun Jia, Shanqin Han, Mingming Liu
BMC Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison of different anesthesia modalities during percutaneous kyphoplasty of osteoporotic vertebral compression fractures
Chaoyuan Ge, Xucai Wu, Zijun Gao, Zhengwei Xu, Dingjun Hao, Liang Dong
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Treatment of Kümmell’s disease following the occurrence of osteoporotic vertebral compression fracture
Se-Jun Park
Journal of the Korean Medical Association.2021; 64(11): 753.     CrossRef
Letter to editor: Risk Factors for Cement Loosening after Vertebroplasty for Osteoporotic Fracture with Intravertebral Cleft: A retrospective Analysis
Tarush Rustagi, Rajat Mahajan, Kalidutta Das, Harvinder Singh Chhabra
Asian Spine Journal.2019; 13(1): 176.     CrossRef
Response to: Risk Factors for Cement Loosening after Vertebroplasty for Osteoporotic Vertebral Fracture with Intravertebral Cleft: A Retrospective Analysis
Toshio Nakamae, Kiyotaka Yamada, Yasuyuki Tsuchida, Orso Lorenzo Osti, Nobuo Adachi, Yoshinori Fujimoto
Asian Spine Journal.2019; 13(1): 178.     CrossRef
Long Term Survival of Pathological Thoracolumbar Fractures Treated with Vertebroplasty: Analysis Using a Nationwide Insurance Claim Database
Kuo-Yuan Huang, Shang-Chi Lee, Wen-Lung Liu, Jung-Der Wang
Journal of Clinical Medicine.2019; 9(1): 78.     CrossRef