Causes of Late Revision Surgery after Bone Cement Augmentation in Osteoporotic Vertebral Compression Fractures
Kee-Yong Ha, Young-Hoon Kim, Dong-Gunn Chang, Il-Nam Son, Ki-Won Kim, Sung-Eun Kim
Asian Spine J. 2013;7(4):294-300.   Published online 2013 Nov 28     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2013.7.4.294
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk factors for bone cement dislodgement following balloon kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fracture
Kai-Chieh Chang, Chih-Ta Huang, Cheng-Ta Hsieh, Chien-Min Chen, Chih-Ju Chang
Neurochirurgie.2024; 70(4): 101559.     CrossRef
Research Progress of Bone Cement Displacement after Vertebroplasty for Osteoporotic Vertebral Compression Fracture
文逸 周
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(05): 2103.     CrossRef
Modified pedicle subtraction osteotomy for osteoporotic vertebral compression fractures: a retrospective study of 104 patients
Junyu Li, Jiahao Zhang, Siming Xian, Wenbin Bai, Yihao Liu, Zhuoran Sun, Yongqiang Wang, Miao Yu, Weishi Li, Yan Zeng, Yun Tian
European Spine Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Effects of bone cement augmentation for uppermost instrumented vertebra on adjacent disc segment degeneration in lumbar fusions
Jae-Won Lee, Hun-Chul Kim, Sang-Il Kim, Hyung-Ki Min, Kee-Yong Ha, Hyung-Youl Park, Chang-Hee Cho, Hoon-Seok Sung, Jae-Hak Lim, Young-Hoon Kim
World Neurosurgery.2023; 171: e31.     CrossRef
Radiological Factors Associated with Bisphosphonate Treatment Failure and Their Impact on Fracture Healing in Postmenopausal Women with Osteoporotic Vertebral Fractures
Hong Jin Kim, Ha Kyun Chang, Dong-Gune Chang, JiYun Ha, Byeong-Rak Keum, Gun-Hwa Kim
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(11): 3820.     CrossRef
Correlation of Sagittal Imbalance and Recollapse after Percutaneous Vertebroplasty for Thoracolumbar Osteoporotic Vertebral Compression Fracture: A Multivariate Study of Risk Factors
Whoan Jeang Kim, Sang Beom Ma, Hyun Min Shin, Dae Geon Song, Jae Won Lee, Shan Haw Chang, Kun Young Park, Won Sik Choy, Tae Ho Oh
Asian Spine Journal.2022; 16(2): 231.     CrossRef
Incidence, Risk Factors, and Outcomes of Symptomatic Bone Cement Displacement following Percutaneous Kyphoplasty for Osteoporotic Vertebral Compression Fracture: A Single Center Study
Junbo Qi, Yuanyu Hu, Zhongwei Yang, Yanlei Dong, Xin Zhang, Guojin Hou, Yang Lv, Yan Guo, Fang Zhou, Bingchuan Liu, Yun Tian
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(24): 7530.     CrossRef
Predictive risk factors for recollapse of cemented vertebrae after percutaneous vertebroplasty: A meta-analysis
Yi-Hang Ma, Zhi-Sen Tian, Hao-Chuan Liu, Bo-Yin Zhang, Yu-Hang Zhu, Chun-Yang Meng, Xiang-Ji Liu, Qing-San Zhu
World Journal of Clinical Cases.2021; 9(12): 2778.     CrossRef
Delayed neurological deficits caused by cement extravasation following vertebroplasty: a case report
Zhizhen Jing, Lijun Li, Jiefu Song
Journal of International Medical Research.2021; 49(6): 030006052110196.     CrossRef
Correction of kyphosis by overcoming the challenge of pedicle screw fixation in previously augmented vertebrae by vertebroplasty
Shailesh Hadgaonkar, HimanshuGurunath Kulkarni, Askhar Haphiz, Parag Sancheti, Ashok Shyam
Journal of Orthopaedics and Spine.2021; 9(2): 90.     CrossRef
Modified Pedicle Subtraction Osteotomy for Osteoporotic Vertebral Compression Fractures
Sung‐Kyu Kim, Jae‐Yoon Chung, Yong‐Jin Park, Seung‐Won Choi, Hyoung‐Yeon Seo
Orthopaedic Surgery.2020; 12(2): 388.     CrossRef
Percutaneous Vertebroplasty and Facet Blocking for Treating Back Pain Caused by Osteoporotic Vertebral Compression Fracture
Yongquan Cheng, Xiaoliang Wu, Jiawei Shi, Hui Jiang
Pain Research and Management.2020; 2020: 1.     CrossRef
Medial Branch Block Versus Vertebroplasty for 1-Level Osteoporotic Vertebral Compression Fracture: 2-Year Retrospective Study
In-Suk Bae, Hyoung-Joon Chun, Koang-Hum Bak, Hyeong-Joong Yi, Kyu-Sun Choi, Kee D. Kim
World Neurosurgery.2019; 122: e1599.     CrossRef
The stability of long-segment and short-segment fixation for treating severe burst fractures at the thoracolumbar junction in osteoporotic bone: A finite element analysis
Yueh Wu, Chia-Hsien Chen, Fon-Yih Tsuang, Yi-Cheng Lin, Chang-Jung Chiang, Yi-Jie Kuo, Costin Daniel Untaroiu
PLOS ONE.2019; 14(2): e0211676.     CrossRef
Percutaneous kyphoplasty: Risk Factors for Recollapse of Cemented Vertebrae
Chongyan Wang, Xuyang Zhang, Junhui Liu, Zhi Shan, Shengyun Li, Fengdong Zhao
World Neurosurgery.2019; 130: e307.     CrossRef
Effects of anti-osteoporosis medications on radiological and clinical results after acute osteoporotic spinal fractures: a retrospective analysis of prospectively designed study
H.-K. Min, J.-H. Ahn, K.-Y. Ha, Y.-H. Kim, S.-I. Kim, H.-Y. Park, K.-W. Rhyu, Y.-Y. Kim, I.-S. Oh, J.-Y. Seo, D.-G. Chang, J.-H. Cho
Osteoporosis International.2019; 30(11): 2249.     CrossRef
Posterior Screw Fixation in Previously Augmented Vertebrae with Bone Cement : Is It Inapplicable?
Jae Hoo Park, Chang Il Ju, Seok Won Kim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2018; 61(1): 114.     CrossRef
Risk Factors for Cement Loosening after Vertebroplasty for Osteoporotic Vertebral Fracture with Intravertebral Cleft: A Retrospective Analysis
Toshio Nakamae, Kiyotaka Yamada, Yasuyuki Tsuchida, Orso Lorenzo Osti, Nobuo Adachi, Yoshinori Fujimoto
Asian Spine Journal.2018; 12(5): 935.     CrossRef
Clinical and Radiologic Features of Osteoporotic Spine Fracture with Delayed Neurologic Compromises
Hyung-Youl Park, Joo-Hyun Ahn, Kee-Yong Ha, Young-Hoon Kim, Sang-Il Kim, Hyung-Ki Min, In-Soo Oh, Jun-Yeong Seo, Seong-Hyeon Park
World Neurosurgery.2018; 120: e1295.     CrossRef
Does bisphosphonate-based anti-osteoporosis medication affect osteoporotic spinal fracture healing?
K.-Y. Ha, K.-S. Park, S.-I. Kim, Y.-H. Kim
Osteoporosis International.2016; 27(2): 483.     CrossRef
A prospective randomized controlled study comparing the pain relief in patients with osteoporotic vertebral compression fractures with the use of vertebroplasty or facet blocking
Biao Wang, Hua Guo, Li Yuan, Dageng Huang, Haiping Zhang, Dingjun Hao
European Spine Journal.2016; 25(11): 3486.     CrossRef
Structural Femoral Shaft Allografts for Anterior Spinal Column Reconstruction in Osteoporotic Spines
Bong-Soon Chang, Jong-Hun Jung, Sang-Min Park, Seung Hoo Lee, Choon-Ki Lee, Hyoungmin Kim
BioMed Research International.2016; 2016: 1.     CrossRef
Anterior spinal fixation for recollapse of cemented vertebrae after percutaneous vertebroplasty
Narihito Nagoshi, Kentaro Fukuda, Masanobu Shioda, Masafumi Machida
BMJ Case Reports.2016; : bcr2016214510.     CrossRef
A comparison of high viscosity bone cement and low viscosity bone cement vertebroplasty for severe osteoporotic vertebral compression fractures
Liang Zhang, Jingcheng Wang, Xinmin Feng, Yuping Tao, Jiandong Yang, Yongxiang Wang, Shengfei Zhang, Jun Cai, Jijun Huang
Clinical Neurology and Neurosurgery.2015; 129: 10.     CrossRef