Posterior Fixation of a Cervical Fracture Using the RRS Loop Spine System and Polyethylene Tape in an Elderly Ankylosing Spondylitis Patient: A Case Report
Munehisa Koizumi, Jin Iida, Hideki Shigematsu, Nobuhisa Satoh, Masato Tanaka, Tomohiko Kura, Shinji Tsukamoto, Yoshinobu Kato, Yasuhito Tanaka
Asian Spine J. 2012;6(1):60-65.   Published online 2012 Mar 9     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2012.6.1.60
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Classification and Treatment for Cervical Spine Fracture with Ankylosing Spondylitis: A Clinical Nomogram Prediction Study
Nana Shen, Xiaolin Wu, Zhu Guo, Shuai Yang, Chang Liu, Zhaoyang Guo, Shang-You Yang, Dongming Xing, Bohua Chen, Hongfei Xiang, Xiaolong Chen
Pain Research and Management.2022; 2022: 1.     CrossRef
A case report of acute injury in ankylosing spondylitis
Yu-Hang Yeh, Yu-Jang Su
Journal of Acute Disease.2016; 5(4): 343.     CrossRef